معرفی شهرسین

 

 

 

مناقصه ومزایده ها

استعلام بها مربوط به آزادسازی وپاکسازی معابرسطح شهر سین :

استعلام بهاء خرید جدول:

 آگهی استعلام بهاء اجرای پروژه ایستگاه آتش نشانی :

 

 

استعلام بهاء خرید بلوک فرش :

استعلام لوله پلی اتیلن :