معرفی شهرسین

 

 

 

Subcategories

Display # 
Title
دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفى
ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي
آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي
آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم
آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت
آيين نامه اجرايي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي خارج از محدوده حفاظتي شهرها موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي
دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها بمنظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه
آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي