معرفی شهرسین

 

 

 

14 Sep

فناوری اطلاعات

 

 مسئول  فناوری اطلاعات : جناب آقای مهدی مومنی

 

وظایف فناوری اطلاعات

1- خریدسرور و اجرای برنامه هاوشبکه های داخلی linux

2- تجهیزبرق اضطراری شهرداری به سیستم upsوژنراتور

3- تجهیزشهرداری به سیستم اتوماسیون اداری

4- تجهیزوگسترش شبکه داخلی شهرداری

5- تجهیزشهرداری به سیستم حقوق ودستمزد

6- خرید انتی ویروس kaspersky

7- پرداخت الکترونیک عوارض - سیستم  pos

8- خریدسیستم حقوق ودستمزد

9-خرید سیستم حسابرسی وبرنامه انبار

10- آموزش کارکنان وپرسنل شهرداری