معرفی شهرسین

 

 

 

14 Sep

املاک و نوسازی

    مسئول املاک ونوسازی  :  آقای  فرهادمعینی زاده        

                                                                    
وظایف املاک ونوسازی

 

 

1-    صدور و دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تسهیلات مودیان  تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان 

2-     انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف در حدود وظایف ارجاع می گردد.

3-     وصول درآمد نوسازی شهرداری در چارچوب مقررات و ضوابط 

4-     رسیدگی به اعتراض مودیان 

5-     بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری 

6-     بکارگیری  دستورالعمل ها و روش های جدید قوانین نوسازی در خصوص افزایش درآمد و وصول آسانتر

7-      تهیه و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتها و مشکلات نوسازی به مدیریت متبوع 

8-    اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

9-      هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.

10-     هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.

11-    بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.

12-   هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.

13-  هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.

14-  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

15-  اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

16-   پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و ...

17-  توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض.

18-  محاسبه عوارض ، نوسازي، املاک و واحدهای كسب و ابلاغ آن به مؤديان.

19-  انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.