معرفی شهرسین

 

 

 

روز جهانی بهداشت

 به مناسبت روز جهانی بهداشت توسط شهردار واعضای شورای اسلامی شهرسین از زحمات پرسنل مرکز جامع سلامت این شهر تجلیل به عمل آمد.

خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا همکاران مراکز جامع سلامت هستند....

 

Add comment