معرفی شهرسین

 

 

 

کاشت نهال امید و زندگی

کاشت نهال امید و زندگی درشهر سین

١۵ اسفندماه روز درختکاری و هفته منابع طبیعی گرامی باد.

به مناسبت هفته منابع طبیعی آیین کاشت درخت در شهر سین توسط مسئولین استانی و شهرستانی صورت پذیرفت.

 

Add comment