معرفی شهرسین

 

 

 

مبارزه با کرونا

کرونا_را_شکست_میدهیم

ضد عفونی کردن مراکز عمومی سطح شهر توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری سین جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

 

Add comment