معرفی شهرسین

 

 

 

ضدعفونی مراکز عمومی و خدماتی

ضد عفونی مراکز عمومی و خدماتی در سطح شهر در راستای مبارزه و پیشگیری از انتشار ویروس بیماری کرونا توسط عوامل واحد خدمات شهری شهرداری سین در حال انجام است.

 

Add comment