معرفی شهرسین

 

 

 

آموزش از خانه تا مدرسه

با شروع آغاز سال تحصیلی جدید

دوره آموزشی ایمنی از خانه تا مدرسه در مدارس شهر سین با انواع آموزش های متفاوت در خصوص حوادث ، ایمنی ، پیشگیری ، کمک های اولیه و ...(به صورت تئوری و عملی) در مدارس شهرسین در حال انجام است.

 

 

Add comment