معرفی شهرسین

 

 

 

بازدید خانواده شهدا

بازدید تعدادی از خانواده معظم شهدای شهر سین توسط شهردار واعضای شورای اسلامی شهر به همراه فرماندار شهرستان برخوار ، ریاست بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان و مشاور اداره کل بنیاد شهیدو امور ایثارگران استان اصفهان برگزار گردید...
درحاشیه این بازدید تست فشارخون خانواده معظم شهدا توسط رابط سلامت شهرداری سین صورت پذیرفت.
#فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
#بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون

 

Add comment