معرفی شهرسین

 

 

 

روز قدس و فرهنگ سازی بهداشتی

پرسنل شهرداری سین در راهپیمایی روز قدس، پلاکاردهایی با موضوعات فشار خون را حمل کردند....

#روز قدس#فرهنگ سازی
#فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
#بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون

 

Add comment