معرفی شهرسین

 

 

 

اندازه گیری فشار خون

اندازه گیری فشارخون پرسنل شهرداری سین توسط رابط سلامت اداره و ارسال به مرکز بهداشت جهت ثبت در سامانه سیب و آموزش تمرین عملی چگونگی اندازه گیری فشارخون به پرسنل اداره در محل شهرداری برگزار شد.

#فشار_خون_بدانیم_و_اقدام_کنیم
#بسیج_ملی_کنترل_فشار_خون

 

Add comment