معرفی شهرسین

 

 

 

هشدار ایمنی

نکات ایمنی مورد نیاز برای نصب کولر :
 با توجه به نزدیک شدن به ایام تابستان خانواده‌ها نسبت به سرویس کولر اقدام می‌کنند برخی خانواده‌ها خودشان نسبت به سرویس کردن کولر اقدام می‌کنند که به دلیل فنی‌کار نبودن آن‌ها خطراتی مانند احتمال برق گرفتگی و نشت آب از روی پشت بام را همراه دارد.
✅ نصب و راه‌اندازی کولر باید توسط افراد متخصص انجام شود و باید مسیر انشعاب برق و سیستم سیم کشی کولر کنترل شود.
✅نصب فیوز نیز ضروری است تا در زمان بروز حادثه احتمالی برق را قطع کند ضمن اینکه باید همه این تجهیزات استاندارد باشد.
✅ باید برای کاهش مصرف انرژی از وسایل کم مصرف استفاده شود . هر قدر بار کمتری برای مصرف بر کنتور وارد شود احتمال خطر کمتر است.
✅ از ریختن آب با استفاده از پارچ و یا شیلنگ بر روی کولر خودداری شود. این اقدام صد در صد احتمال برق گرفتگی را دنبال دارد چرا که بر روی موتور و یا جعبه تقسیم برق پاشیده می‌شود.
✅در هنگام تعویض پوشال‌های کولر بایدک نسبت به جانمایی درست آنها توجه شود و در صورت خارج شدن پوشال از پنجره کولر احتمال نشت آب به سمت بیرون و یا داخل کولر هست که این امر امکان برق گرفتگی را افزایش می‌دهد.
✅ نصب سیم ارت کولر برای حفظ جان شهروندان امری ضروری است اضافه و همچنین استفاده از "کلید محافظ جان ( آرسی‌سی‌بی)" در مدار الکتریکی کل منزل امری الزامی است تا در صورت هر گونه حادثه احتمالی برق خود به خود قطع ‌شود.

 

Add comment