معرفی شهرسین

 

 

 

نشست صمیمی شهردار شهر سین با شورای دانش آموزی

نشست صمیمی شورای دانش آموزی با شهردار شهر سین صورت پذیرفت.
مهندس طهرانی در این نشست به نقش مهم شورای دانش آموزی اشاره کرد و عنوان نمود شوراهای دانش آموزی می توانند با همکاری دانش آموزان ، نقش بسیار مهمی در اداره شهر ایفا کنند.
شهردار شهر سین از شوراهای دانش آموزی خواست تا به دانش آموزان نحوه و فرهنگ کاهش ترافیک، فرهنگ و روش های تفکيک زباله، حفظ نظافت و زیبایی شهر و... را آموزش داده و آنها را در اداره شهر سهیم کنند.

 

Add comment