معرفی شهرسین

 

 

 

آیین بزرگداشت مقام والای معلم

 آیین بزرگداشت مقام والای معلم در مدارس شهر سین توسط شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار صورت پذیرفت.

 

Add comment