معرفی شهرسین

 

 

 

جلسه مدیریت بحران

جلسه مدیریت بحران درمحل دفتر فرمانداری اهواز باحضور مدیر کل محترم دفتر شهری و شهرداران شهرسین ، تیران ، کوشک و فرماندار شهرستان اهواز صورت پذیرفت

 

Add comment