معرفی شهرسین

 

 

 

معرفی شهر سین

 

شهری باقدمت بیش از ۲۰۰۰سال

گردشگری پایدار هدف ستاد اجرایی خدمات سفر شهر سین

 محمد طرمه فروشان طهرانی، شهردار شهرسین با بیان اینکه گردشگری دارای دو وجه میزبانی و میهمانی است، گفت:

  وظیفه ما برای شهر سین این است که برای هر دو سو انگیزه ایجاد کنیم به این معنا که میزبانان را برانگیزانیم که مهمانان را با روی گشاده پ‍ذیرا باشند و مهمانان را نیز ترغیب کنیم که دیگران را در انتخاب خود مشارکت دهند تا در طول سال پذیرای گردشگران بیشتری باشیم.

 هر شهری بتواند خود را دوستدار انسان و گردشگر معرفی کند در دنیای امروز می تواند زنجیره ارزشمند و قدرتمندی ایجاد کند.

در این زمینه اعضای کمیته اطلاع رسانی ستاد نوروزی نقش الهه سروش آتنی ها را بازی می کنند به این معنا که باید خبررسانان و اطلاع رسانان بسیار خوبی باشند.

برای گردشگر زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و هر میزان بتوان زمان مسافر را پر کرد شهر سین از نظر گردشگری صاحب رونق بیشتری می شود. لازم است سین از یک شهر عبوری برای مسافر به یک شهر میزبان گردشگر تبدیل شود.

 

 

Add comment