معرفی شهرسین

 

 

 

اسقبال از بهار

به پاس استقبال از سال نو و مسافران نوروزی شهرداری اقدام به اجرای پروژه رنگ آمیزی و زیباسازی شهرنمود.

Add comment