معرفی شهرسین

 

 

 

برگزاری کلاس آموزشی ایمنی

برگزاری کلاس آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال توسط واحد آتش نشانی شهرداری شهر سین

 

Add comment