معرفی شهرسین

 

 

 

برگزاری جلسه رفع مشکلات دامداران

برگزاری جلسه ای در محل شهرداری با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سین با نماینده دفتر آقای حاجی ، ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان، ریاست اداره آبفا شهرستان ، ریاست اداره برق شهرستان ،نماینده اداره راه وشهرسازی ، جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی و میراث فرهنگی شهرستان برخوار جهت بررسی مشکلات دامداران شهرسین تشکیل گردید.

Add comment