معرفی شهرسین

 

 

 

بازدید جناب آقای حاجی نماینده محترم مردم

بازدیدجناب آقای حاجی نماینده محترم و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سین به همراه ریاست اداره جهاد کشاورزی ، اداره آبفا و نماینده اداره برق شهرستان برخوار جهت بررسی مشکل نصب انشعابات آب وبرق دامداران شهرسین.

 

Add comment