معرفی شهرسین

 

 

 

مفاخرومشاهیر

 

 

مفاخرومشاهیرشهرسین:

علماء :سین علاوه برداشتن اثار باستانی از نظر علمی نیزدارای چهره های علمی بوده است،با مراجعه به کتب رجال و تاریخ نام ان ها به چشم می خورد
ازجمله علمای مشهور سینی كه در كتب رجال و تاریخ به آنها اشاره شده عبارتند از:
1. ابومنصور محمدبن زكریا بن حسین انصاری سینی
2. ابومنصور بن احمد بن علی بن شكرویه سینی اصفهانی كه قاضی روستای سین بوده،چون سین در آن زمان در منطقه مرکزیت داشته و مسیر مردم از اصفهان و تمام شهرها و روستاهای اطراف به سمت کاشان ،قم وتهران بوده .
3. احمد بن احمد بن علی سینی
در این روستا، مسجد و مناره‌ای از دوره سلجوقیان وجوددارد به نام «مسجد امام حسن مجتبی(ع)» كه در سال 526 ه‍ق ، ساخته شده و نقل می‌كنند كه امام حسن مجتبی(ع) از این محل عبور نموده است و بعید نیست كه این جریان در زمان خلیفه دوم، اتفاق افتاده باشد.