معرفی شهرسین

 

 

 

شهردار

مهندس محمد طرمه فروشان طهرانی

 

سخن شهردار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با حمد و سپاس به درگـاه ایـزد منـان و درود و سـلام فـراوان به روح ملکوتی امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایـران ، شهـداء صـدر اسلام عـلی الخصوص شـهـدای هـشــت ســال دفــاع مـقــدس ، شهداء مدافع حرم ، شـهــدای شهرستان و شهر سین  و بـا آرزوی بهروزی وسلامتی بـرای مقـام معظم رهبـری     (مد ظله العالی) و همچنـین بـا عـرض سلام و ادب و احتـرام خدمـت عـموم شهرونـدان.

خداوند سبـحان را شـاکرم که افتـخار خدمت به همشهریان خوب ، با صـفا ، قدرشناس و ولایت مدار شهر سین بـواسطه اعتمـاد اعضـای محتـرم شورای اسلامی شهر  و همچنین مسئولیـن شهرستانی و استانی نصیب این حقیر گردیده. امیدوارم با استعانت از  پـروردگار متـعال بـا بکارگیری تمام توان و تجربیاتم با استفاده از ظرفیـت و پتـانسیل موجـود در  شهـر بتوانم در سایه وفاق و همدلی عزیزان شورای محتـرم اسلامی شهـر و همه مسئولیـن ومدیـران و مجموعه خدوم شهرداری شاهد ارائه خدمات بهینه و مطلوب و درخور شأن و منزلت شهروندان سین باشیم.

شهرداری سازمانی است حقوقی ،محلی ومستقل  که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی ،رفاهی وخدماتی مردم شهر تشکیل میگردد.ومنظور آن است که امور با مشارکت شهروندان حل وفصل شود. در این راستا از کلیه صاحب نظران ،نخبگان ،متخصصان، فرهنگیان ودانشجویان محترم خواستارم که با ایده های علمی ونوین خود اینجانب را در بهبود عملکرد مدیریت شهری یاری نموده و با ارائه پیشنهادات وانتقادات خود ما را در اداره امور شهر یاری فرمایند .

امیدوارم در تأمین وارائه خدمات وعمران شهری وانجام عملیات وطرحهای عمرانی، شهرسازی وتهیه امکانات وتجهیزات لازم برای مقابله با مسائل شهری در زمینه مدیریت شهری و در قالب تهیه برنامه پنج ساله ( برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت )گام های موثری بتوانیم برداریم.

با عنایت به اینکه شهرداری در خدمت مردم است وبدون همکاری ومشارکت شهروندان در اداره امور شهر موفقیت های چندانی در دستیابی به اهداف خود نخواهد داشت و چون بار اصلی تامین هزینه های شهرداری بر دوش مردم است این حق آنان است که بر چگونگی هزینه و درآمدهای شهرداری نظارت داشته باشند، در این صورت است که با طیب خاطر عوارض متعلقه را پرداخت خواهند کرد و در نظر داریم جهت شفافیت واثبات وخدمت صادقانه طبق ماده 71 قانون شهرداریها صورت جامعی از درآمد وهزینه ها را در هر شش ماه یکبار به اطلاع عموم  برسانیم . روشن است که آگاهی مردم از برنامه های انجام شده ومشاهده بهبودها وتسهیلات تضمین کننده مشارکت همه جانبه آنهاست.

این شعار زمانی تحقق خواهـد یافت که شهرونـدان ، مجمـوعه شهرداری  را بعنوان خادمیـن خـود بدانند چـرا که همیشه ((شهر را شهروند می سازد)).

خدایا ،چنان کن  سرانجام کار                             تو خشنود باشی و ما رستگار

 

‹‹ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته ››